Innhold Nr. 1   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
25 år siden

Regnskapsføring av inntekt fra AS der kommuner er majoritetseiere
  • av Høgskolelektor Torstein Dahle, Institutt for økonomiskadministrative
    fag, Høgskolen i Bergen

Årsoppgjørsrevisjonen 2010
  • av Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF

Kronikk: God egenkontroll styrker lokaldemokratiet
  • av May-Britt Nordli, direktør i KS

Saksbehandlingsregler - del 1
  • av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF

Etikkportalen - et nyttested på nett
  • av Kari Hesselberg, fagsjef i KS

Åpent brev til Kommunal- og regionaldepartementet og Foreningen God kommunal regnskapsskikk
  • fra Trond Rønning, revisor i Hedmark revisjon IKS og timelærer i offentlig regnskap ved Høgskolen i Hedmark

Bladet i pdf-format


Regnskap for kirkelige fellesråd
  • av Spesialrådgiver Trygve Nedland, KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Aktuelle kurs nå

Prinsipp for kommunale regnskap - en replikk
  • av Norvald Monsen, dr. oecon., professor ved Norges Handelshøyskole (Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap) og professor II ved Høgskolen i Hedmark (Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Rena)

Nytt om navn
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional