Innhold Nr. 2   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
50 år siden

Den vanskelige
uavhengigheten

 • av Forsker III Marthe Indset og forsker II Trond Tjerbo, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Bruk av transaksjonsanalyse i
vurdering av risiko for
misligheter

 • av Seniorrådgiver Maria Puhr, Riksrevisjonen

Brukerforum - Descartes i kommunal revisjon
 • av Trond Rønning, leder i brukerforumet og revisor Hedmark Revisjon IKS

Egenkontroll til nytte?
 • av Bjørn Arild Gram (Sp), Ordfører i Steinkjer og leder av KRDs arbeidsgruppe for styrket kommunal egenkontroll

Kontrollutvalgskonferansen 2011 - folk i farten
 • av Bodhild Laastad, NKRF

Saksbehandlingsregler - del II
 • av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF

Helhetlig (risiko)styring og (intern)kontroll
 • av Jonas Gaudernack, PhD, statsautorisert revisor, PricewaterhouseCoopers, Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen UMB

Bladet i pdf-format


Kommunale regnskapers begrepsbruk og regnskapsinformasjon
 • av Øyvind Sunde, BDO AS og lærebokforfatter i kommunalt regnskap

Kunnskapsbasert myndighetsutøvelse
 • av Helge Strand Østtveiten, Riksrevisjonen

Nye internasjonale standarder for offentlig revisjon - hvilke muligheter åpner dette?
 • av Jens Gunvaldsen, ekspedisjonssjef, Riksrevisjonen

Fakturakontroll og kommunerevisjonens rolle
 • av Morten Torkildsen, styreleder, partner og ansvarlig for granskingstjenesten i Advokatfirmaet G-Partner AS

Hvordan sikre god kvalitet i forvaltningsrevisjonsprosjekter i praksis
 • av Linda Asp

Nytt om navn
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional