Innhold Nr. 3   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
25 år siden


Kontrollutvalget - en drømmeposisjon som politiker?
  • av Arnt-Heikki Steinbakk (AP), leder Kontrollutvalget Stavanger Bystyre, 2007 - 2011

Kronikk: Den offentlige revisjon er spesiell og forskjellig fra den private
  • av Riksrevisor Jørgen Kosmo

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon er revidert
  • av Bente Willumsen, leder av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bruk av tvang overfor rusmisbrukere"
  • av Aud Merethe Alme og Silje Evjen Hansen, Bergen kommunerevisjon

Bladet i pdf-format


Kontroll og revisjon - nødvendige onder?
  • av Bjørn Hernæs (H), kontrollutvalgsmedlem i Sør-Odal kommune

Saksbehandlingsregler - del III
  • av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF

Hva skjer

Aktuelle kurs nå
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional