Innhold Nr. 4   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
50 år siden

Integrering i Orkdal kommune - tanker i kjølvannet av en forvaltningsrevisjon
  • av Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge IKS

Aktuelle kurs nå

Har det vore vits i, eller berre ein vits?
  • av Jan Olav Fretland (SV), leiar i kontrollutvalet (KU) i Lærdal kommune

Kronikk: Tapte 100 millioner - gikk med overskudd
  • av Ole Petter Pedersen, redaktør for utvikling og økonomi i Kommunal Rapport

Endringer i valgloven og kommuneloven
  • av juridisk rådgiver Bernt Frydenberg, NKRF

Rammeverk for kommuneregnskapet - en oversikt over innkomne høringsuttalelser
  • av Knut Erik Lie, utredningsleder GKRS og seniorrådgiver NKRF

Bladet i pdf-format


Hva skjer

Utviklingstrekk i kommunal revisjon - Intervju med Rolleiv Lilleheie
  • av daglig leder Ole Kristian Rogndokken og seniorrådgiver Knut Erik Lie, NKRF

Smakebiter fra NKRFs fagkonferanse 2011
  • av Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

NKRFs årsmøte 2011
  • av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF

Tillitsvalgte i Norges
Kommunerevisorforbund 2011-2012
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional