Innhold Nr. 5   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
25 år siden

På besøk hos Sivilombudsmannen
  • av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF

Aktuelle kurs nå

Valg av kontrollutvalg
  • av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver, NKRF

Transparency International Norge - intervju med generalsekretær Guro Slettemark
  • av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF

Kvalitetskontroll 2010 - og veien videre...
  • av Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevsor, Telemark kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs kvalitetskontrollkomite

Bladet i pdf-format


Stiftelser og stiftelsesformen
  • av seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke og seniorrådgiver Terje Gjertsen, Stiftelsestilsynet

Med rett til å varsle
  • av forskningsleder Sissel Trygstad, Fafo

Regnskapsavleggelse og revisjonsberetninger for 2010
  • av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional