Kommunerevisoren
Siste nummer
arkiv
Abonnement
Redaksjonelt
NKRF hovedside
 

Abonner på kommunerevisoren

 

Jeg bestiller et abonnement på "Kommunerevisoren". Årsabonnement kr. 350,- (6 utgaver pr. År). Kr 300,- for medlemmer og 150,- for pensjonistmedlemmer pr. år (pliktig abonnement for medlemmer).

Fagbladet "Kommunerevisoren" kan også brukes som informasjonskilde for fylkestings- og kommunestyremedlemmer eller andre interesserte. Ekstra nummer av "Kommunerevisoren" koster kr 60,- pr.eks og vil bli ekspedert så lenge opplaget ikke er utsolgt. Kryss av for de nummerene du vil bestille:

Nr 1. 2000

Nr.1 / 2000

Nr 2. 2000

Nr.2 / 2000

Nr 3. 2000

Nr.3 / 2000

Nr 4. 2000

Nr.4 / 2000

Nr 5. 2000

Nr.5 / 2000

Nr 6. 2000

Nr.6 / 2000

Nr 1. 2001

Nr.1 / 2001

Nr 2. 2001

Nr.2 / 2001

Nr 3. 2001

Nr.3 / 2001

Nr 4. 2001

Nr.4 / 2001

Nr 4. 2001

Nr.5 / 2001

Nr.6 / 2001

Nr.1 / 2002

Nr.2 / 2002

Nr.3 / 2002

Nr.4 / 2002

Nr.5 / 2002

Nr.6 / 2002

 

Nr.1 / 2003

Nr.2 / 2003

Nr.3 / 2003

 

Nr.4 / 2003

Nr.5 / 2003

Nr.6 / 2003

Nr.1 / 2004

Nr.2 / 2004

Nr.3 / 2004

Nr.4 / 2004

Nr.5 / 2004

Nr.6 / 2004

Nr.1 / 2005

Nr.2 / 2005

Nr.3 / 2005

Nr.4 / 2005

Nr.5 / 2005

Nr.6 / 2005

Nr.1 / 2006

Nr.2 / 2006

Navn:

Adresse:

Postnummer/Sted:


Sidene er produsert av Grytting Nye Medier