Innhold Nr. 6   2011  66.årg


Kommunerevisoren for
50 år siden

Bokføringsreglene
  • av Tove-Gunn Moen, fagansvarlig regnskapsrevisjon, Rogaland Revisjon IKS

Hjelp - jeg er ny i kontrollutvalget!
  • av Bodhild Laastad, seniorrådgiver i NKRF

Kommunene fortsetter å spekulere
  • av Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær, NKK

Forventninger til sekretariat og revisjon foran en ny periode
  • av Ola Morten Teigen (Frp), leder av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag (2007-11)


Rydding i skjemaveldet?
  • av Trond Rønning, daglig leder, Elverum kommunale pensjonskasse

Aktuelle kurs nå

Nummererte brev fra kommunerevisor - til hvem?
  • Av ass. revisjonssjef Berit M. Dalvik, Telemark kommunerevisjon IKS

Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2011
Sidene er produsert av Trykkpartner Grytting AS

Valid HTML 4.01 Transitional